Die Unicode-Datenbank

Übersicht:

1. Liste aller 291 Unicode-Blöcke - Version 11.0, Juni 2018

1.1 Codepunkte der Basic multilingual plane <= FFFF

NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
1Basic Latin0000 (0)007F (127)128128037,2 KB128


128 / Y
2Latin-1 Supplement0080 (128)00FF (255)128128038,3 KB128


128 / Y
3Latin Extended-A0100 (256)017F (383)128128038,3 KB128


128 / Y
4Latin Extended-B0180 (384)024F (591)208208060,2 KB148

30
141114


208 / Y
5IPA Extensions0250 (592)02AF (687)9696029,6 KB89

5

2
96 / Y
6Spacing Modifier Letters02B0 (688)02FF (767)8080025,4 KB57

6

17
80 / Y
7Combining Diacritical Marks0300 (768)036F (879)112112034,1 KB72

10
14115112 / Y
8Greek and Coptic0370 (880)03FF (1023)144135940,2 KB105

5235437
1135 / Y
9Cyrillic0400 (1024)04FF (1279)256256073,2 KB226

12
8
271

256 / Y
10Cyrillic Supplement0500 (1280)052F (1327)4848017,2 KB
16

41622


848 / Y
11Armenian0530 (1328)058F (1423)9691528,6 KB85

11

2


289 / Y
12Hebrew0590 (1424)05FF (1535)112882427,3 KB5131
41

187 / Y
13Arabic0600 (1536)06FF (1791)256255173 KB194

12
2198
15
21
11255 / Y
14Syriac0700 (1792)074F (1871)8077324,3 KB


71

6
77 / Y
15Arabic Supplement0750 (1872)077F (1919)4848017,8 KB


30
18

48 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
16Thaana0780 (1920)07BF (1983)64501416,9 KB


49
1

50 / Y
17NKo07C0 (1984)07FF (2047)6462220,4 KB59

359 / N
18Samaritan0800 (2048)083F (2111)6461320,3 KB

61
61 / N
19Mandaic0840 (2112)085F (2143)3229311,6 KB


2929 / N
20Syriac Supplement0860 (2144)086F (2159)161157 KB

11
0 / N

No_Block (unused)
21Arabic Extended-A08A0 (2208)08FF (2303)96742224,8 KB39

8323
150 / N
22Devanagari0900 (2304)097F (2431)128128038,1 KB104
1142510


1128 / Y
23Bengali0980 (2432)09FF (2559)128963229,8 KB89
11

11

2193 / Y
24Gurmukhi0A00 (2560)0A7F (2687)128804825 KB75
2

2
179 / Y
25Gujarati0A80 (2688)0AFF (2815)128913728,3 KB78
5
1


1
6
85 / Y
26Oriya0B00 (2816)0B7F (2943)128903827,5 KB79
2

3
690 / Y
27Tamil0B80 (2944)0BFF (3071)128725623,1 KB61
82
1

72 / Y
28Telugu0C00 (3072)0C7F (3199)128973129,7 KB8013
21

196 / Y
29Kannada0C80 (3200)0CFF (3327)128893927,4 KB80
2
4

1
1
187 / Y
30Malayalam0D00 (3328)0D7F (3455)1281171135,3 KB7817
3


11143
100 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
31Sinhala0D80 (3456)0DFF (3583)128903828,3 KB


80


1090 / Y
32Thai0E00 (3584)0E7F (3711)128874127,1 KB87


87 / Y
33Lao0E80 (3712)0EFF (3839)128676121,2 KB65


2


67 / Y
34Tibetan0F00 (3840)0FFF (4095)2562114560,7 KB
168
25


2
646211 / Y
35Myanmar1000 (4096)109F (4255)160160046,3 KB


78
784
160 / Y
36Georgian10A0 (4256)10FF (4351)9688827,6 KB782
35


42 / Y
37Hangul Jamo1100 (4352)11FF (4607)256256071,1 KB240
16
256 / Y
38Ethiopic1200 (4608)137F (4991)3843582696,6 KB


345


11


2358 / Y
39Ethiopic Supplement1380 (4992)139F (5023)3226611 KB


2626 / N
40Cherokee13A0 (5024)13FF (5119)9692427,5 KB


857


92 / Y
41Unified Canadian Aboriginal Syllabics1400 (5120)167F (5759)6406400173,1 KB


630

10
640 / Y
42Ogham1680 (5760)169F (5791)3229311,7 KB


2929 / Y
43Runic16A0 (5792)16FF (5887)9689727,1 KB


81


889 / Y
44Tagalog1700 (5888)171F (5919)3220129,1 KB
20

20 / Y
45Hanunoo1720 (5920)173F (5951)3223910 KB
23

23 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
46Buhid1740 (5952)175F (5983)3220129,1 KB
20

20 / Y
47Tagbanwa1760 (5984)177F (6015)3218148,7 KB
18

18 / Y
48Khmer1780 (6016)17FF (6143)1281141434,2 KB


103

11
114 / Y
49Mongolian1800 (6144)18AF (6319)1761571946 KB


155
1
1154 / Y
50Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended18B0 (6320)18FF (6399)80701022,6 KB

70
70 / N
51Limbu1900 (6400)194F (6479)80681221,9 KB

66268 / Y
52Tai Le1950 (6480)197F (6527)48351312,7 KB

35
35 / Y
53New Tai Lue1980 (6528)19DF (6623)96831326 KB


80

3
83 / N
54Khmer Symbols19E0 (6624)19FF (6655)3232012,3 KB

32
32 / Y
55Buginese1A00 (6656)1A1F (6687)3230211,9 KB


3030 / N
56Tai Tham1A20 (6688)1AAF (6831)1441271737,5 KB

127
127 / N
57Combining Diacritical Marks Extended1AB0 (6832)1AFF (6911)8015658,3 KB


1515 / N
58Balinese1B00 (6912)1B7F (7039)128121736,4 KB121


121 / N
59Sundanese1B80 (7040)1BBF (7103)6464020,9 KB
55

9


64 / N
60Batak1BC0 (7104)1BFF (7167)6456818,6 KB


5656 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
61Lepcha1C00 (7168)1C4F (7247)8074623,3 KB
74

74 / N
62Ol Chiki1C50 (7248)1C7F (7295)4848016,4 KB
48

48 / N
63Cyrillic Extended-C1C80 (7296)1C8F (7311)16976,5 KB
9

0 / N
64Georgian Extended1C90 (7312)1CBF (7359)4846217 KB


460 / N
65Sundanese Supplement1CC0 (7360)1CCF (7375)16886,2 KB8


8 / N
66Vedic Extensions1CD0 (7376)1CFF (7423)4842615,8 KB

35
4

2

1
41 / N
67Phonetic Extensions1D00 (7424)1D7F (7551)128128038,2 KB

10820128 / Y
68Phonetic Extensions Supplement1D80 (7552)1DBF (7615)6464021,6 KB


6464 / N
69Combining Diacritical Marks Supplement1DC0 (7616)1DFF (7679)6463121,8 KB


492811


15
14
58 / N
70Latin Extended Additional1E00 (7680)1EFF (7935)256256074,8 KB2451


10

256 / Y
71Greek Extended1F00 (7936)1FFF (8191)2562332369,8 KB233


233 / Y
72General Punctuation2000 (8192)206F (8303)112111135,6 KB76

7
1229
14
111 / Y
73Superscripts and Subscripts2070 (8304)209F (8351)4842615,8 KB281
5


842 / Y
74Currency Symbols20A0 (8352)20CF (8399)48321612,5 KB11113
2
4

31
1
31
1
31 / Y
75Combining Diacritical Marks for Symbols20D0 (8400)20FF (8447)48331513,5 KB18

2
7
141

33 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
76Letterlike Symbols2100 (8448)214F (8527)8080025,2 KB57

2
151221

80 / Y
77Number Forms2150 (8528)218F (8591)6460420,3 KB48

1144
2


60 / Y
78Arrows2190 (8592)21FF (8703)112112033,8 KB91

9
12

112 / Y
79Mathematical Operators2200 (8704)22FF (8959)256256070,2 KB24214

256 / Y
80Miscellaneous Technical2300 (8960)23FF (9215)256256072,5 KB122

32
5321112
111


7
41
251 / Y
81Control Pictures2400 (9216)243F (9279)64392514,2 KB37

239 / Y
82Optical Character Recognition2440 (9280)245F (9311)3211216,9 KB11


11 / Y
83Enclosed Alphanumerics2460 (9312)24FF (9471)160160046,7 KB139201
160 / Y
84Box Drawing2500 (9472)257F (9599)128128039,3 KB128


128 / Y
85Block Elements2580 (9600)259F (9631)3232012,4 KB2210

32 / Y
86Geometric Shapes25A0 (9632)25FF (9727)9696029,6 KB80

8
8

96 / Y
87Miscellaneous Symbols2600 (9728)26FF (9983)256256069,8 KB106

3
241230115596256 / Y
88Dingbats2700 (9984)27BF (10175)192192055,9 KB16014116


1192 / Y
89Miscellaneous Mathematical Symbols-A27C0 (10176)27EF (10223)4848017,4 KB
28
745
22


48 / Y
90Supplemental Arrows-A27F0 (10224)27FF (10239)161608,3 KB
16

16 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
91Braille Patterns2800 (10240)28FF (10495)256256071,1 KB


256256 / Y
92Supplemental Arrows-B2900 (10496)297F (10623)128128039,5 KB
128

128 / Y
93Miscellaneous Mathematical Symbols-B2980 (10624)29FF (10751)128128038,6 KB
128

128 / Y
94Supplemental Mathematical Operators2A00 (10752)2AFF (11007)256256073 KB
256

256 / Y
95Miscellaneous Symbols and Arrows2B00 (11008)2BFF (11263)256250672,5 KB

146115151154
143206 / Y
96Glagolitic2C00 (11264)2C5F (11359)9694229,2 KB


9494 / N
97Latin Extended-C2C60 (11360)2C7F (11391)3232012,9 KB17123
32 / N
98Coptic2C80 (11392)2CFF (11519)128123537,4 KB


114

7
2


123 / N
99Georgian Supplement2D00 (11520)2D2F (11567)4840814,5 KB


382


40 / N
100Tifinagh2D30 (11568)2D7F (11647)80592119,6 KB


55


22


59 / N
101Ethiopic Extended2D80 (11648)2DDF (11743)96791724,4 KB


7979 / N
102Cyrillic Extended-A2DE0 (11744)2DFF (11775)3232012,7 KB
32

32 / N
103Supplemental Punctuation2E00 (11776)2E7F (11903)128794925,6 KB


26
231
10

7
25567 / N
104CJK Radicals Supplement2E80 (11904)2EFF (12031)1281151334 KB


115115 / Y
105Kangxi Radicals2F00 (12032)2FDF (12255)2242141059,5 KB


214214 / Y

No_Block (unused)
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
106Ideographic Description Characters2FF0 (12272)2FFF (12287)161247,6 KB


1212 / Y
107CJK Symbols and Punctuation3000 (12288)303F (12351)6464022,3 KB57

4
3

64 / Y
108Hiragana3040 (12352)309F (12447)9693328,3 KB903

93 / Y
109Katakana30A0 (12448)30FF (12543)9696028,9 KB942

96 / Y
110Bopomofo3100 (12544)312F (12591)4843515 KB4011141 / Y
111Hangul Compatibility Jamo3130 (12592)318F (12687)9694228,4 KB94


94 / Y
112Kanbun3190 (12688)319F (12703)161608,3 KB16


16 / Y
113Bopomofo Extended31A0 (12704)31BF (12735)3227510,9 KB


24


327 / Y
114CJK Strokes31C0 (12736)31EF (12783)48361213,1 KB


16
20

36 / N
115Katakana Phonetic Extensions31F0 (12784)31FF (12799)161608,3 KB
16

16 / Y
116Enclosed CJK Letters and Months3200 (12800)32FF (13055)256254271,2 KB2023091

12
254 / Y
117CJK Compatibility3300 (13056)33FF (13311)256256069,8 KB249
7
256 / Y
118CJK Unified Ideographs Extension A3400 (13312)4DBF (19903)65926582101,7 MB


65826582 / Y
119Yijing Hexagram Symbols4DC0 (19904)4DFF (19967)6464021 KB

64
64 / Y
120CJK Unified Ideographs4E00 (19968)9FFF (40959)2099220976165,4 MB20902

22
88
1


9
21520950 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
121Yi SyllablesA000 (40960)A48F (42127)116811653298,6 KB


11651165 / Y
122Yi RadicalsA490 (42128)A4CF (42191)6455917,9 KB


50
5

55 / Y
123LisuA4D0 (42192)A4FF (42239)4848016,2 KB

48
48 / N
124VaiA500 (42240)A63F (42559)3203002080,2 KB
300

300 / N
125Cyrillic Extended-BA640 (42560)A69F (42655)9696030,8 KB
78
29

61


96 / N
126BamumA6A0 (42656)A6FF (42751)9688826,6 KB

88
88 / N
127Modifier Tone LettersA700 (42752)A71F (42783)3232013,1 KB


2345

32 / N
128Latin Extended-DA720 (42784)A7FF (43007)2241636148,7 KB2112
155

1871
3159 / N
129Syloti NagriA800 (43008)A82F (43055)4844415,9 KB


4444 / N
130Common Indic Number FormsA830 (43056)A83F (43071)161067 KB

10
10 / N
131Phags-paA840 (43072)A87F (43135)6456818,5 KB56


56 / N
132SaurashtraA880 (43136)A8DF (43231)96821425,7 KB
81


1

81 / N
133Devanagari ExtendedA8E0 (43232)A8FF (43263)3232013 KB

28
2

230 / N
134Kayah LiA900 (43264)A92F (43311)4848016,6 KB
48

48 / N
135RejangA930 (43312)A95F (43359)48371113,7 KB
37

37 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
136Hangul Jamo Extended-AA960 (43360)A97F (43391)3229311,7 KB

29
29 / N
137JavaneseA980 (43392)A9DF (43487)9691528,1 KB

91
91 / N
138Myanmar Extended-BA9E0 (43488)A9FF (43519)3231112,6 KB


3131 / N
139ChamAA00 (43520)AA5F (43615)96831325,5 KB
83

83 / N
140Myanmar Extended-AAA60 (43616)AA7F (43647)3232012,9 KB

28432 / N
141Tai VietAA80 (43648)AADF (43743)96722422,9 KB

72
72 / N
142Meetei Mayek ExtensionsAAE0 (43744)AAFF (43775)3223910,5 KB23


23 / N
143Ethiopic Extended-AAB00 (43776)AB2F (43823)48321612,3 KB


3232 / N
144Latin Extended-EAB30 (43824)AB6F (43887)64541018,9 KB


504


54 / N
145Cherokee SupplementAB70 (43888)ABBF (43967)8080024,9 KB80


80 / N
146Meetei MayekABC0 (43968)ABFF (44031)6456819,1 KB

56
56 / N
147Hangul SyllablesAC00 (44032)D7AF (55215)1118411172122,8 MB
11172

11172 / Y
148Hangul Jamo Extended-BD7B0 (55216)D7FF (55295)8072823,1 KB

72
72 / N
149High SurrogatesD800 (55296)DB7F (56191)89689604,5 KB
896

0 / Y
150High Private Use SurrogatesDB80 (56192)DBFF (56319)12812804,6 KB
128

0 / Y
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
151Low SurrogatesDC00 (56320)DFFF (57343)1024102404,4 KB
1024

0 / Y
152Private Use AreaE000 (57344)F8FF (63743)6400640004,5 KB6400


2 / Y
153CJK Compatibility IdeographsF900 (63744)FAFF (64255)51247240131,3 KB30259
106

3
2


472 / Y
154Alphabetic Presentation FormsFB00 (64256)FB4F (64335)80582220,2 KB57

158 / Y
155Arabic Presentation Forms-AFB50 (64336)FDFF (65023)68861177177,1 KB5931116611 / Y
156Variation SelectorsFE00 (65024)FE0F (65039)161608,2 KB
16

16 / Y
157Vertical FormsFE10 (65040)FE1F (65055)161067 KB


1010 / N
158Combining Half MarksFE20 (65056)FE2F (65071)161608,5 KB43
72


16 / Y
159CJK Compatibility FormsFE30 (65072)FE4F (65103)3232013,4 KB2822
32 / Y
160Small Form VariantsFE50 (65104)FE6F (65135)3226611,5 KB26


26 / Y
161Arabic Presentation Forms-BFE70 (65136)FEFF (65279)144141342,6 KB1401

141 / Y
162Halfwidth and Fullwidth FormsFF00 (65280)FFEF (65519)2402251565,6 KB2232

225 / Y
163SpecialsFFF0 (65520)FFFF (65535)165115,4 KB1
135 / Y
Statistik für die Basic multilingual plane∑ 65472638591613
3397713421210307210164521011340131696823112815327125565711755135

1.2 Codepunkte oberhalb der basic multilingual plane > FFFF


NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
164Linear B Syllabary10000 (65536)1007F (65663)128884027,6 KB

88
88 / N
165Linear B Ideograms10080 (65664)100FF (65791)128123537,2 KB

123
123 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
166Aegean Numbers10100 (65792)1013F (65855)6457719,5 KB

57
57 / N
167Ancient Greek Numbers10140 (65856)1018F (65935)8079126,3 KB


75


2
2

77 / N
168Ancient Symbols10190 (65936)101CF (65999)6413517,4 KB
12
113 / N
169Phaistos Disc101D0 (66000)101FF (66047)4846216,5 KB
46

46 / N

No_Block (unused)
170Lycian10280 (66176)1029F (66207)3229311,4 KB
29

29 / N
171Carian102A0 (66208)102DF (66271)64491516,6 KB
49

49 / N
172Coptic Epact Numbers102E0 (66272)102FF (66303)3228411,8 KB


2828 / N
173Old Italic10300 (66304)1032F (66351)4839914,5 KB35

1

3
36 / N
174Gothic10330 (66352)1034F (66383)3227511,1 KB27


27 / N
175Old Permic10350 (66384)1037F (66431)4843515,6 KB


4343 / N
176Ugaritic10380 (66432)1039F (66463)3231112,1 KB

31
31 / N
177Old Persian103A0 (66464)103DF (66527)64501417,3 KB


5050 / N

No_Block (unused)
178Deseret10400 (66560)1044F (66639)8080025,6 KB76
4
80 / N
179Shavian10450 (66640)1047F (66687)4848016,5 KB

48
48 / N
180Osmanya10480 (66688)104AF (66735)4840814,4 KB

40
40 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
181Osage104B0 (66736)104FF (66815)8072823,9 KB
72

0 / N
182Elbasan10500 (66816)1052F (66863)4840814,3 KB


4040 / N
183Caucasian Albanian10530 (66864)1056F (66927)64531118,6 KB


5353 / N

No_Block (unused)
184Linear A10600 (67072)1077F (67455)3843414393,5 KB


341341 / N

No_Block (unused)
185Cypriot Syllabary10800 (67584)1083F (67647)6455918,4 KB

55
55 / N
186Imperial Aramaic10840 (67648)1085F (67679)3231112,6 KB

31
31 / N
187Palmyrene10860 (67680)1087F (67711)3232012,6 KB


3232 / N
188Nabataean10880 (67712)108AF (67759)4840814,7 KB


4040 / N

No_Block (unused)
189Hatran108E0 (67808)108FF (67839)3226610,8 KB26


26 / N
190Phoenician10900 (67840)1091F (67871)3229311,9 KB27
2
29 / N
191Lydian10920 (67872)1093F (67903)3227511 KB
27

27 / N

No_Block (unused)
192Meroitic Hieroglyphs10980 (67968)1099F (67999)3232012,8 KB32


32 / N
193Meroitic Cursive109A0 (68000)109FF (68095)9690629,1 KB26


64


90 / N
194Kharoshthi10A00 (68096)10A5F (68191)96682822,6 KB


65


365 / N
195Old South Arabian10A60 (68192)10A7F (68223)3232012,9 KB

32
32 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
196Old North Arabian10A80 (68224)10A9F (68255)3232012,8 KB


3232 / N

No_Block (unused)
197Manichaean10AC0 (68288)10AFF (68351)64511318,1 KB


5151 / N
198Avestan10B00 (68352)10B3F (68415)6461320,2 KB

61
61 / N
199Inscriptional Parthian10B40 (68416)10B5F (68447)3230212,5 KB

30
30 / N
200Inscriptional Pahlavi10B60 (68448)10B7F (68479)3227511,6 KB

27
27 / N
201Psalter Pahlavi10B80 (68480)10BAF (68527)48291912 KB


2929 / N

No_Block (unused)
202Old Turkic10C00 (68608)10C4F (68687)8073723,7 KB

73
73 / N

No_Block (unused)
203Old Hungarian10C80 (68736)10CFF (68863)1281082033,8 KB108


108 / N
204Hanifi Rohingya10D00 (68864)10D3F (68927)64501418,5 KB


500 / N

No_Block (unused)
205Rumi Numeral Symbols10E60 (69216)10E7F (69247)3231112,2 KB

31
31 / N

No_Block (unused)
206Old Sogdian10F00 (69376)10F2F (69423)4840815,3 KB


400 / N
207Sogdian10F30 (69424)10F6F (69487)64422216,2 KB


420 / N

No_Block (unused)
208Brahmi11000 (69632)1107F (69759)1281091933,4 KB


108


1109 / N
209Kaithi11080 (69760)110CF (69839)80671322 KB

66166 / N
210Sora Sompeng110D0 (69840)110FF (69887)48351313,4 KB35


35 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
211Chakma11100 (69888)1114F (69967)80701022,8 KB67

367 / N
212Mahajani11150 (69968)1117F (70015)4839914,4 KB


3939 / N
213Sharada11180 (70016)111DF (70111)9694229,3 KB83

29


93 / N
214Sinhala Archaic Numbers111E0 (70112)111FF (70143)3220129,5 KB


2020 / N
215Khojki11200 (70144)1124F (70223)80621820,6 KB


61
1

61 / N

No_Block (unused)
216Multani11280 (70272)112AF (70319)48381013,9 KB38


38 / N
217Khudawadi112B0 (70320)112FF (70399)80691122,6 KB


6969 / N
218Grantha11300 (70400)1137F (70527)128864227,2 KB


832

185 / N

No_Block (unused)
219Newa11400 (70656)1147F (70783)128933529,6 KB
92
10 / N
220Tirhuta11480 (70784)114DF (70879)96821426 KB


8282 / N

No_Block (unused)
221Siddham11580 (71040)115FF (71167)128923629,1 KB


7220


92 / N
222Modi11600 (71168)1165F (71263)96791724,9 KB


7979 / N
223Mongolian Supplement11660 (71264)1167F (71295)3213197,8 KB
13

0 / N
224Takri11680 (71296)116CF (71375)80661421,5 KB66


66 / N

No_Block (unused)
225Ahom11700 (71424)1173F (71487)6458619,8 KB57

157 / N

No_Block (unused)
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
226Dogra11800 (71680)1184F (71759)80602020,6 KB


600 / N

No_Block (unused)
227Warang Citi118A0 (71840)118FF (71935)96841227,1 KB


8484 / N

No_Block (unused)
228Zanabazar Square11A00 (72192)11A4F (72271)8072825 KB

72
0 / N
229Soyombo11A50 (72272)11AAF (72367)96811527 KB

8010 / N

No_Block (unused)
230Pau Cin Hau11AC0 (72384)11AFF (72447)6457719,2 KB


5757 / N

No_Block (unused)
231Bhaiksuki11C00 (72704)11C6F (72815)112971531,3 KB
97

0 / N
232Marchen11C70 (72816)11CBF (72895)80681223,3 KB
68

0 / N

No_Block (unused)
233Masaram Gondi11D00 (72960)11D5F (73055)96752125,3 KB

75
0 / N
234Gunjala Gondi11D60 (73056)11DAF (73135)80631722 KB


630 / N

No_Block (unused)
235Makasar11EE0 (73440)11EFF (73471)3225711,1 KB


250 / N

No_Block (unused)
236Cuneiform12000 (73728)123FF (74751)1024922102253,8 KB879

421


922 / N
237Cuneiform Numbers and Punctuation12400 (74752)1247F (74879)1281161236,9 KB103

13116 / N
238Early Dynastic Cuneiform12480 (74880)1254F (75087)2081961257,8 KB196


196 / N

No_Block (unused)
239Egyptian Hieroglyphs13000 (77824)1342F (78895)107210711291,4 KB

1071
1071 / N

No_Block (unused)
240Anatolian Hieroglyphs14400 (82944)1467F (83583)64058357161 KB583


583 / N

No_Block (unused)
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
241Bamum Supplement16800 (92160)16A3F (92735)5765697157,8 KB


569569 / N
242Mro16A40 (92736)16A6F (92783)4843515,1 KB


4343 / N

No_Block (unused)
243Bassa Vah16AD0 (92880)16AFF (92927)48361213,8 KB


3636 / N
244Pahawh Hmong16B00 (92928)16B8F (93071)1441271738,8 KB


127127 / N

No_Block (unused)
245Medefaidrin16E40 (93760)16E9F (93855)9691529,9 KB


910 / N

No_Block (unused)
246Miao16F00 (93952)16F9F (94111)1601332739,1 KB133


133 / N

No_Block (unused)
247Ideographic Symbols and Punctuation16FE0 (94176)16FFF (94207)322304,8 KB
11
0 / N
248Tangut17000 (94208)187FF (100351)61446130141,7 MB
6125
50 / N
249Tangut Components18800 (100352)18AFF (101119)76875513212,3 KB
755

0 / N

No_Block (unused)
250Kana Supplement1B000 (110592)1B0FF (110847)256256075,4 KB


2

254
2 / N
251Kana Extended-A1B100 (110848)1B12F (110895)48311712,6 KB

31
0 / N

No_Block (unused)
252Nushu1B170 (110960)1B2FF (111359)4003964113,9 KB

396
0 / N

No_Block (unused)
253Duployan1BC00 (113664)1BC9F (113823)1601431742,5 KB


143143 / N
254Shorthand Format Controls1BCA0 (113824)1BCAF (113839)164125,2 KB


44 / N

No_Block (unused)
255Byzantine Musical Symbols1D000 (118784)1D0FF (119039)2562461074,1 KB246


246 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
256Musical Symbols1D100 (119040)1D1FF (119295)2562312568,4 KB2191

11


231 / N
257Ancient Greek Musical Notation1D200 (119296)1D24F (119375)80701023,9 KB


7070 / N

No_Block (unused)
258Mayan Numerals1D2E0 (119520)1D2FF (119551)3220129,5 KB


200 / N
259Tai Xuan Jing Symbols1D300 (119552)1D35F (119647)9687927,5 KB

87
87 / N
260Counting Rod Numerals1D360 (119648)1D37F (119679)3225710,9 KB18

718 / N

No_Block (unused)
261Mathematical Alphanumeric Symbols1D400 (119808)1D7FF (120831)102499628282,8 KB991
122


996 / N
262Sutton SignWriting1D800 (120832)1DAAF (121519)68867216197,2 KB672


672 / N

No_Block (unused)
263Glagolitic Supplement1E000 (122880)1E02F (122927)48381015,2 KB
38

0 / N

No_Block (unused)
264Mende Kikakui1E800 (124928)1E8DF (125151)2242131163 KB


213213 / N

No_Block (unused)
265Adlam1E900 (125184)1E95F (125279)9687928,5 KB
87

0 / N

No_Block (unused)
266Indic Siyaq Numbers1EC70 (126064)1ECBF (126143)80681223,7 KB


680 / N

No_Block (unused)
267Arabic Mathematical Alphabetic Symbols1EE00 (126464)1EEFF (126719)25614311344,2 KB143


143 / N

No_Block (unused)
268Mahjong Tiles1F000 (126976)1F02F (127023)4844415,9 KB
44

44 / N
269Domino Tiles1F030 (127024)1F09F (127135)1121001231,3 KB
100

100 / N
270Playing Cards1F0A0 (127136)1F0FF (127231)96821426,3 KB


59


2382 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
271Enclosed Alphanumeric Supplement1F100 (127232)1F1FF (127487)2561926457,6 KB

631062

2
18
1173 / N
272Enclosed Ideographic Supplement1F200 (127488)1F2FF (127743)2566419222,3 KB

4413
16
57 / N
273Miscellaneous Symbols and Pictographs1F300 (127744)1F5FF (128511)7687680206 KB


5294

209242

766 / N
274Emoticons1F600 (128512)1F64F (128591)8080025,5 KB


6313

22


80 / N
275Ornamental Dingbats1F650 (128592)1F67F (128639)4848017,2 KB


4848 / N
276Transport and Map Symbols1F680 (128640)1F6FF (128767)1281082032,5 KB


70


27154198 / N
277Alchemical Symbols1F700 (128768)1F77F (128895)1281161236,4 KB


116116 / N
278Geometric Shapes Extended1F780 (128896)1F7FF (129023)128893928,5 KB


85


485 / N
279Supplemental Arrows-C1F800 (129024)1F8FF (129279)25614810846,2 KB


148148 / N
280Supplemental Symbols and Pictographs1F900 (129280)1F9FF (129535)2562134362 KB1567666515 / N
281Chess Symbols1FA00 (129536)1FA6F (129647)11214987,8 KB


140 / N

No_Block (unused)
282CJK Unified Ideographs Extension B20000 (131072)2A6DF (173791)4272042711911,3 MB42711


42711 / N

No_Block (unused)
283CJK Unified Ideographs Extension C2A700 (173824)2B73F (177983)41604149111,1 MB

4149
4149 / N
284CJK Unified Ideographs Extension D2B740 (177984)2B81F (178207)224222264,5 KB


222222 / N
285CJK Unified Ideographs Extension E2B820 (178208)2CEAF (183983)57765762141,5 MB5762


5762 / N
NrNameBeginn (hex/int)Ende (hex/int)LängedefCnGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NET
286CJK Unified Ideographs Extension F2CEB0 (183984)2EBEF (191471)74887473152,1 MB

7473
0 / N

No_Block (unused)
287CJK Compatibility Ideographs Supplement2F800 (194560)2FA1F (195103)5445422154,8 KB542


542 / N

No_Block (unused)
288TagsE0000 (917504)E007F (917631)128973129,8 KB97


97 / N

No_Block (unused)
289Variation Selectors SupplementE0100 (917760)E01EF (917999)240240069,6 KB

240
240 / N

No_Block (unused)
290Supplementary Private Use Area-AF0000 (983040)FFFFF (1048575)655366553624,7 KB
65536

2 / N
291Supplementary Private Use Area-B100000 (1048576)10FFFF (1114111)655366553624,7 KB
65536

2 / N
Statistik für die Codepunkte oberhalb der multilingual plane∑ 2152802131002184
01310720044944077426210293085680185760400250775917444846156765559

Statistik für alle Codepunkte∑ 2807522769593797
33977144493210307449461016122612731369162466482088732152834771675008518684120694

2. Unicode - Kategorien - General Category Values

NrKurzformengl. Langform<= FFFF> FFFFGesamtGröße1.12.02.13.03.13.24.04.15.05.15.26.06.16.26.37.08.09.010.011.0NETNET-Id
1LuLetter, Uppercase11126691781514,8 KB666

10748217510622101695

495671
7916310
2LlLetter, Lowercase14287172145619,4 KB8081
305272056195271133107

9014379
3619841
3LtLetter, Titlecase3103113,2 KB31


312
4LmLetter, Modifier2311925078,2 KB58

5
2634571913817

11
11
2483
5LoLetter, Other46030751821212124,3 MB2336011218
91764330915345452110467246060954464

15626648702683262111056494
6MnMark, Nonspacing10247811805517,2 KB25693
103224627444461511303783

135150121753915675
7McMark, Spacing Combining260155415114,1 KB833
318
1651062401162

493115163836
8MeMark, Enclosing130138,3 KB4

4
1


3
1137
9NdNumber, Decimal Digit370240610166 KB14910
3050
20112080401040

80103010205508
10NlNumber, Letter6517123675,5 KB45

62

5899410122369
11NoNumber, Other300507807234,5 KB16010
20450561422138926


1067729
13164710
12PcPunctuation, Connector100107 KB9
1
1018
13PdPunctuation, Dash2402411,9 KB15

2
1
1
11
2

12419
14PsPunctuation, Open7507527,9 KB372
1
2512
6
17520
15PePunctuation, Close7307327,4 KB362
1
2512
6

7321
16PiPunctuation, Initial quote120127,6 KB6

5
1

1222
17PfPunctuation, Final quote100107 KB4

5
1

1023
18PoPunctuation, Other405179584168,1 KB11417
56
118551938741527

502831221951224
19SmSymbol, Math93612948288,5 KB296


10590
51031
24


94825
20ScSymbol, Currency5615720,8 KB25114
325

5111
31
135326
21SkSymbol, Modifier116512140,3 KB51

4

172322
16


15


12127
22SoSymbol, Other2705327959841,7 MB1264161720427672481713926717698919

67859510078129567728
23ZsSeparator, Space170179,1 KB14

2
1

1711
24ZlSeparator, Line1014 KB1


112
25ZpSeparator, Paragraph1014,1 KB1


113
26CcOther, Control6506520,7 KB65


6514
27CfOther, Format4111115246,3 KB19

510544

11
1
55
1
115015
28CsOther, Surrogate2048020485,7 KB
2048

016
29CoOther, Private Use64001310721374726 KB6400131072

617
30CnOther, Not Assigned161321843797no file629

3. Eigenschaften in bezug auf den bidirektionalen Algorithmus (Bidi-Class)

Der bidirektionale Algorithmus legt fest, wie Zeichen verschiedener Schriftrichtung (links-rechts versus rechts-links) verarbeitet werden und wie im Fall von gemischten Texten zu verfahren ist. Dies deckt jene Probleme ab, welche bei Zitaten (Englisch mit eingebettetem Hebräisch u.ä.) auftreten können. Jedem Codepunkt ist genau eine der 23 Eigenschaften zugeordnet. Für die Bidi-Klasse "L" wurden einige der sehr großen Blöcke mit asiatischen Zeichen bei der Detaildarstellung nicht berücksichtigt. Die Bidi-Klassen sind ebenfalls in der Blockdarstellung enthalten.
NrBidi-ClassBeschreibungTypAnzahlGrößeAnz. BlöckeAnz. Kat.Anz. Vers.
1LLeft_To_Rightstrong2663937,3 MB1961717
2RRight_To_Leftstrong1372375,1 KB281113
3ALArabic_Letterstrong1364405,2 KB12914
4ENEuropean_Numberweak15850,7 KB924
5ESEuropean_Separatorweak127,8 KB621
6ETEuropean_Terminatorweak7124,5 KB16415
7ANArabic_Numberweak6121 KB447
8CSCommon_Separatorweak158,5 KB632
9NSMNonspacing_Markweak1813507,6 KB104217
10BNBoundary_Neutralweak18150,7 KB826
11BParagraph_Separatorneutral76 KB321
12SSegment_Separatorneutral34,6 KB111
13WSWhite_Spaceneutral179 KB433
14ONOther_Neutralneutral54831,5 MB901418
15LRELeft_To_Right_EmbeddingExplicit Formatting Types14,2 KB111
16LROLeft_To_Right_OverrideExplicit Formatting Types14,2 KB111
17RLERight_To_Left_EmbeddingExplicit Formatting Types14,2 KB111
18RLORight_To_Left_OverrideExplicit Formatting Types14,2 KB111
19PDFPop_Directional_FormatExplicit Formatting Types14,2 KB111
20LRILeft_To_Right_IsolateExplicit Formatting Types14,2 KB111
21RLIRight_To_Left_IsolateExplicit Formatting Types14,2 KB111
22FSIFirst_Strong_IsolateExplicit Formatting Types14,2 KB111
23PDIPop_Directional_IsolateExplicit Formatting Types14,2 KB111

4. Zusätzliche Eigenschaften / Properties, die Codepunkte zusammenfassen

Diese Tabelle enthält zusätzliche Eigenschaften, die nur für einige Zeichen definiert sind. Jeder Codepunkt gehört zu genau einem Block und einer Kategorie, muß jedoch keine oder kann mehrere erweiterte Properties haben.
NrPropertyAnmerkungAnzahlGröße
1White_SpaceZeichen, die als Leerzeichen dienen2510,9 KB
2Bidi_ControlElemente der Other, Format-Kategorie mit spezieller Bedeutung innerhalb des bidirektionalen Algorithmus127,1 KB
3Join_ControlFormatkontroll-Zeichen24,3 KB
4DashAlle Zeichen, die als Gedankenstrich / Minuszeichen / Dash in Unicode verwendet werden, einschließlich äquivalenter Darstellungen. Die meisten gehören zu Punctuation, Dash bzw. zum Block General Punctuation, manche stammen aus anderen Bereichen2812,9 KB
5HyphenJene als Dash verwendete Zeichen, die eine Verbindung zwischen zwei Worten kennzeichnen sowie der 'KATAKANA MIDDLE DOT'117,6 KB
6Quotation_MarkZeichen, die als Anführungszeichen verwendet werden können. Eine genauere Aufteilung in öffnende und schließende Anführungszeichen wird durch die Kategorien Pi und Pf bereitgestellt3013,6 KB
7Terminal_PunctuationZeichen, die das Ende textueller Einheiten markieren, einen Satz abschließen26480 KB
8Other_Mathsonstige mathematische Zeichen1362443,8 KB
9Hex_DigitZeichen für hexadezimale Zahlen (ASCII_Hex_Digit) und äquivalente Darstellungen aus anderen Blöcken4416,2 KB
10ASCII_Hex_DigitASCII-Zeichen, die für die Darstellung hexadezimaler Zahlen verwendet werden229,5 KB
11Other_Alphabeticweitere alphabetische Zeichen1334368,5 KB
12DiacriticZeichen, welche die Bedeutung eines anderen Zeichens modifizieren, dem sie zugeordnet sind. Manche diakritischen Zeichen sind keine Kombinationszeichen, manche Kombinationszeichen sind keine diakritischen Zeichen818237,9 KB
13ExtenderZeichen, die den Wert oder die Form eines voranstehenden alphabetischen Zeichens erweitern4418,3 KB
14Other_Lowercaseandere Kleinbuchstaben18960,4 KB
15Other_Uppercaseandere Großbuchstaben12041,4 KB
16Noncharacter_Code_PointCodepunkte, die explizit für die Codierung von Zeichen verboten sind. Diesen Codepunkten ist weder Name noch Version zugeordnet, sie fehlen in der UnicodeData.txt6614,8 KB
17Other_Grapheme_ExtendWeitere Zeichen, um die Eigenschaft Grapheme_Extend zu bilden. Wird genutzt, um die Grenzen von graphischer Zeichen, damit die Textgrenzen zu bestimmen12537,5 KB
18IDS_Binary_Operatorverwendet in 'Ideographic Description Sequences'107,2 KB
19IDS_Trinary_Operatorverwendet in 'Ideographic Description Sequences'24,5 KB
20Radicalverwendet in 'Ideographic Description Sequences'32994,6 KB
21Other_Default_Ignorable_Code_PointCodepunkte, die von verarbeitenden Programmen bei der Ermittlung der Textgrenzen ignoriert werden dürfen3776649 KB
22DeprecatedVeraltete Zeichen. Diese werden niemals aus dem Standard entfernt, sie sollten jedoch nicht mehr genutzt werden158,8 KB
23Soft_DottedZeichen mit einem 'soft dot' wie i oder j. Ein Accent auf diese Zeichen sollte den Punkt verschwinden lassen4619,3 KB
24Logical_Order_Exceptioneinige wenige Zeichen (Thai, Lao), für die Ausnahmen bei der Ordnung notwendig sind198,8 KB
25Other_ID_StartSonstige Identifier-Startzeichen, also Zeichen, mit welchen Namen beginnen dürfen. Die Gesamtmenge aller Startzeichen umfaßt zu dieser Menge Lu + Ll + Lt + Lm + Lo + Nl, als ID_Continue (folgende Zeichen in Namen) sind Mn + Mc + Nd + Pc erlaubt65,8 KB
26Other_ID_Continue127,2 KB
27Sentence_Terminal14145,6 KB
28Variation_Selectorspezielle Bedeutung25983,5 KB
29Pattern_White_Space117,2 KB
30Pattern_Syntax2760792,1 KB
31Prepended_Concatenation_Mark116,9 KB
32Regional_Indicator2612,3 KB

5. Anmerkungen zu den Einzeldarstellungen

6. Copyright

Falls Sie diese Informationen nützlich finden, können Sie die aktuelle Seite gerne verlinken. Kopieren Sie den untenstehenden Code in Ihren Quelltext oder passen Sie den Linktext Ihren Bedürfnissen an.
<a href='https://www.sql-und-xml.de/unicode-database/'>Unicode-Datenbank</a>
Link zur hiesigen Seite als QR-Code

Kontaktformular:

Schreiben Sie mir und wir bauen gemeinsam Ihre neue Web-Datenbank!

Die Erläuterungen zum Datenschutz habe ich gelesen und stimme diesen zu.

© 2003-2024 Jürgen Auer, Berlin